Bas van Bon

Bas van Bon is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en is sinds 2008 zelfstandig adviseur. De uitdaging zoekt hij in het spanningsveld tussen wat rechtspositioneel mogelijk is en bestuurlijk wenselijk. 

 

Bas van Bon is als interimjurist  en projectleider nauw betrokken geweest bij organisatieveranderingen, waaronder het oprichten van Regionale Uitvoeringsdiensten (ook wel Omgevingsdiensten genoemd). Het accent daarbij lag op het overleg met vakbonden en OR. Daarnaast heeft hij een groot aantal individuele kwesties behandeld, aanvankelijk voor zowel werkgevers als werknemers en tegenwoordig vrijwel alleen voor werkgevers.

 

Bas van Bon is in 1999 zijn loopbaan begonnen als advocaat op een in ambtenarenrecht gespecialiseerd kantoor. Hij heeft recente ervaring in de sectoren Rijk, provincies en gemeenten. Daarnaast is Bas veelvuldig werkzaam in de sector onderwijs. Ook is Bas lid en voorzitter van bezwarencommissies.

 

LinkedIn profiel

Website

E-mail Bas

Tel.: 06 57560130