Marjan Koopmans

Marjan Koopmans is gespecialiseerd in bestuursrecht en is sinds 2008 juridisch adviseur en interim jurist in de overheidspraktijk. De uitdaging zoekt zij in het oplossen van beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken binnen de mogelijkheden van de wet.

 

U kunt Marjan Koopmans inhuren voor het opstellen van regelgeving, het ondersteunen van implementatietrajecten voor nieuwe wetgeving, projecten en advisering op het gebied van bestuursrecht, het secretariaat van een bezwaarschriftencommissie en het voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Marjan Koopmans is haar loopbaan begonnen bij de rechtbank Overijssel en heeft daarna tien jaar gewerkt bij de provincie Gelderland. Eerst als secretaris van de bezwaarschriftencommissie, daarna als juridisch adviseur. Zij heeft ervaring in de sectoren provincies en gemeenten. Haar bijzondere specialisaties zijn: subsidierecht, staatssteun en het opstellen van decentrale regelgeving.

 

LinkedIn profiel

Website

E-mail Marjan

tel. 06-10856013