Patricia Leefmans

Patricia Leefmans adviseert op terreinen die het EU-recht raken: mededingingsrecht, gereguleerde sectoren (spoor, energie), staatssteunrecht en aanbestedingsrecht. Tot haar opdrachtgevers rekent zij zowel het bedrijfsleven en de advocatuur als de (semi)overheid (ministeries, projectorganisaties, toezichthouders,  infrabeheerders en decentrale overheden).

 

U kunt Patricia benaderen voor  korte adviesvragen, maar ook voor langduriger opdrachten. Ook onderzoeksopdrachten (al dan niet in samenwerking met universiteit) zijn bij haar in goede handen.

 

Na haar studie in Utrecht, is Patricia in Amsterdam gepromoveerd binnen het EU-recht. Na 15 jaar advocatuur, is zij thans werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur.

 

LinkedIn profiel

E-mail Patricia

Tel.: 06 11352611