Myrna van den Kommer

Myrna van den Kommer is specialist op het terrein van het Omgevingsrecht. Zij stelt wet- en regelgeving op en adviseert hierover. Zij vindt het de kunst om door goed te luisteren naar de wensen van de klant de vertaalslag naar praktische oplossingen te maken. 

 

Het implementeren van Europese regelgeving, het concipiëren van wetten, amvb’s, regelingen en beleidsregels en het geven van beleidsmatige gerelateerde juridische adviezen op bestuursrechtelijk terrein, in het bijzonder het Omgevingsrecht, behoren tot Myrna’s core business. Ook adviseert zij over andere kwesties op het gebied van het (nieuwe) omgevingsrecht zoals bestemmings- en omgevingsplannen, omgevingsvergunningen, bouwplannen, handhavingsvraagstukken en bezwaar- en beroepszaken.

 

Myrna van den Kommer is na afronding haar studie jarenlang werkzaam geweest als wetgevings- en beleidsjurist bij de rijksoverheid. Hierna trad zij in dienst van verschillende commerciële bureaus waar zij op opdrachtbasis uiteenlopende werkzaamheden op bestuursrechtelijk terrein verrichtte. Sinds 2008 is Myrna zelfstandig adviseur. Ook heeft zij zitting in een tweetal bezwaarschriftencommissies en (mede)redacteur van een juridische uitgave.

 

LinkedIn profiel
Website
E-mail Myrna
Tel.: 06 - 20 61 39 35