Hendrik Poppens

Hendrik Poppens heeft het bestuursrecht als zijn aandachtsgebied. Met name het algemeen bestuursrecht (Awb), het energierecht, het waterrecht en het omgevingsrecht hebben zijn interesse. Maar ook op andere terreinen kan hij desgewenst uit de voeten.

 

Hendrik is zeer veelzijdig: hij heeft ervaring met beleidsadvisering, besluitvorming en de voorbereiding daarvan, procederen en het maken van wet- en regelgeving bij diverse overheidslagen, waaronder provincies, waterschappen, ministeries en diverse toezichthouders.

 

Hendrik is na zijn studie in Groningen jarenlang werkzaam geweest als overheidsjurist bij het ministerie van Justitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Sinds 2000 is hij werkzaam als interim-jurist, eerst in dienst bij een detacheerder en vanaf 2008 is hij zelfstandig juridisch adviseur. 

 

LinkedIn profiel

Website

E-mail Hendrik

Tel.: 06 53 52 44 93