Bram van Heel

Bram van Heel werkt graag op het snijvlak publiek/privaat. Dit snijvlak kan bestuurlijk en juridisch complex zijn. Hij is gewend om soms langs publieke dan weer langs private weg oplossingen te vinden. Ook in tempo is hij flexibel: soms vergt een project een sprint, dan weer geduldig afstemmen. 

 

Zijn hoofdspecialisme is het aanbestedingsrecht, maar hij heeft een veel ruimere ervaring, zoals subsidierecht, staatssteun, mededingingsrecht en het opstellen van contracten, ook in de private sector. Hij weet dat een gesprekje bij het koffieapparaat soms net zo belangrijk kan zijn als een doortimmerde brief.

 

Hij werkte voor organisaties die zich op snijvlak publiek/privaat bevinden, zoals Syntus, GVB, Translink Systems, Holland Casino en het Programma ERTMS (een samenwerkingsverband van IenM, NS en ProRail).  Ook mocht hij opdrachten doen voor gemeenten, Rijk en tal van private organisaties, van start up tot AEX bedrijf, binnen en buiten Nederland. Sinds 2015 is hij weer advocaat.

 

LinkedIn profiel

E-mail Bram

Tel: 06 414 30 525