Maurice Klaver

Maurice Klaver is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, in het bijzonder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en adviseert daarnaast op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Hij vindt het de kunst om (politieke) problemen pragmatisch op te pakken. Niet alleen aangeven wat juridisch niet mogelijk is, maar binnen de wettelijke kaders te zoeken naar een gezamenlijk draagvlak.  

 

Het opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen bij uitgebreide procedures omgevingsvergunningen, tegemoetkoming in schade (planschade), het geven van beleidsmatige gerelateerde juridische adviezen op bestuursrechtelijk terrein en het verdedigen in rechte bij rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State behoren tot Maurice’ core business.

 

Maurice Klaver is na afronding van zijn studie Rechtsgeleerdheid, Staats- en Bestuursrecht te Leiden jarenlang werkzaam geweest bij verschillende commerciële bureaus en gemeenten als ruimtelijk juridisch adviseur. Verder heeft Maurice jarenlang bij de gemeente Maassluis gefunctioneerd teamleider van vijf mensen en senior juridisch adviseur. Sinds 2009 is Maurice zelfstandig adviseur. Ook had hij tot juli 2018 zitting in een bezwaarschriftencommissie en is tenslotte redacteur en auteur bij de kennisbank Omgevingszaken van Sdu.

 

LinkedIn profiel
Website
E-mail Maurice
06 30464528