Hans Vegter

Hans is een ervaren jurist op het gebied van het bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk ordeningsrecht. De afgelopen vijf jaar heeft Hans ook bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

 

Als privacy jurist en functionaris gegevensbescherming hecht Hans er veel waarde aan organisaties bij de hand te nemen en dit thema stapsgewijs tot in de haarvaten te laten landen. Door een transparante koers te varen vergroot Hans betrokkenheid en ontvangt hij bereidheid van anderen om te veranderen. Hans werkt zowel als extern adviseur en als interimjurist en is inzetbaar bij alle overheidsorganisaties. Hij heeft zowel ervaring bij het Rijk, gemeenten als provincies.

 

Na zijn studie rechten in Groningen heeft Hans de meerdere (juridische) veranderingsprocessen begeleid, eerder bij de invoering van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingswet en later met de Algemene verordening gegevensbescherming. Ook heeft Hans het Ministerie van Economische Zaken bijgestaan bij de ontwikkeling van schadeprotocollen om de afhandeling van aardbevingsschade in goede banen te leiden.

 

 

Website

E-mail Hans

LinkedIn profiel

06 21111601