Paul Posthumus

Paul is een ervaren senior praktijkjurist en een echte generalist op bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk terrein. Hij beschikt over ruime ervaring met politiek-bestuurlijk gevoelige vraagstukken en het opstellen van regelgeving.

Na enkele opdrachten bij kleinere gemeenten is hij bij de ministeries van VWS en BZK betrokken geweest bij verschillende wetgevingstrajecten. Bij de Nationale politie was hij gedurende twee jaar hoofd juridische zaken van de Eenheid Noord-Nederland. Bij de Provincie Zuid-Holland heeft hij diverse coördinerende functies vervuld en momenteel is hij bij dezelfde provincie verantwoordelijk voor de Omgevingsverordening in de aanloop van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Paul beschikt over een hoog inwerktempo, heeft een analytische en creatieve geest en is een baken van rust in een rumoerige omgeving. Hij wordt doorgaans ervaren als een prettige en betrokken persoonlijkheid met een relativerend gevoel voor humor, met wie uitstekend kan worden samengewerkt.

 

LinkedIn Profiel

E-mail Paul

06 41190990